Thursday, July 24, 2008

Meluaskan Bagian Wudhu dan Larangan Kencing di Genangan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. : aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “pada hari Kiamat kelak umat ku akan dipanggil Al-Ghurr Al-Muhajjalun dari (cahaya) bekas wudhu mereka dan siapa pun yang dapat meluaskan wilayah cahayanya haruslah memperluaskannya”

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr r.a. : sekali waktu pada sebuah perjalanan Rasulullah SAW tertinggal di belakang kami. Beliau bergabung dengan kami ketika kami sedang berwudhu untuk mengerjakan shalat yang terlambat. Kami Cuma mengusap kaki (dan tidak membasuhnya dengan sempurna) maka Nabi Muhammad Saw. Mengingatkan dengan suara keras dua sampai tiga kali, “selamatkan tumitmu dari api neraka”.

Diriwayatkan dari (Abu Hurairah) r.a. : Rasulullah SAW pernah bersabda, “engkau tidak boleh buang air kecil di atas genangan air yang tidak mengalir sebab (mungkin kau memerlukannya untuk) mandi (bersuci) di dalamnya”


Doa Masuk Kamar Mandi
Diriwayatkan dari Anas r.a. : kapan pun Nabi Muhammad Saw masuk ke kamar mandi, Nabi Saw selalu berdoa, "ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan".