Thursday, April 16, 2015

Perihal Taubat

taubatan nasuha


Dari Abu Hurairah ra., ia berkata; saya mendengar dari Rasulullah Saw bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya aku membaca istighfar dan bertaubat kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali setiap hari”.


Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik ra., Rasulullah Saw bersabda, “seandainya seseorang mempunyai satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak akan merasa puas kecuali tanah sudah memenuhi mulutnya. Dan Allah senantiasa menerima taubat orang yang bertaubat”.Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda, “ Allah gembira manakala ada dua orang yang saling membunuh dan keduanya masuk surga. Pertama, seseorang yang mati berjuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang membunuh itu bertaubat kepada Allah, kemudian masuk islam dan terbunuh di jalan Allah”.