Monday, May 4, 2009

Jika Diberi Sesuatu Tanpa Meminta, Ambillah..

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khatthab ra. : Rasulullah Saw memberi sesuatu kepadaku tetapi aku berkata kepadanya, “maukah kau memberikannya kepada yang lebih miskin dan lebih membutuhkan daripadaku?”. Nabi Muhammad Saw bersabda kepadaku, “ambillah, jika kau diberi sesuatu dari kekayaan ini tanpa meminta atau loba terhadapnya, ambillah; dan jika tidak diberikan, jangan bersikeras untuknya”.


Membawa Pahala Perbuatan Baik Ketika Masuk Islam
diriwayatkan dari Hakim bin Hizam : aku berkata kepada Rasulullah Saw, "sebelum aku memeluk Islam aku telah melakukan banyak perbuatan baik seperti memberi sedekah, membebaskan budak budak, dan memelihara silaturahim dengan sanak dan kerabat. apakah semua perbuatan baik itu akan diberi pahala?" Nabi Muhammad Saw menjawab, "kau menjadi muslim dengan semua perbuatan baikmu".


Larangan Kubur Sebagai Tempat Ibadah
(Diriwayatkan dari Urwah) : Aisyah berkata, “dalam keadaan sakitnya yang parah, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Allah menurunkan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur para Nabi mereka sebagai tempat peribadatan””. Aisyah menambahkan, “bukanlah tidak ingin aku membuat makam Nabi Muhammad Saw menjadi mencolok tetapi karena takut akan digunakan sebagai tempat peribadatan”.

Keutamaan Menghadiri Pemakaman
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. : Rasulullah SAW pernah bersabda,”orang beriman yang menghadiri pemakaman seorang muslim dengan ikhlas dan berharap memperoleh pahala Allah SWT dan berada di sana hingga ikut menshalatkannya dan pemakaman diselesaikan, ia akan pulang memperoleh dua qirat. Masing-masing ukurannya sebesar Gunung Uhud. Sedangkan yang hadir hanya sampai menshalatkannya, memperoleh satu qirat saja.”